ಅಧ್ಯಕ್ಷ್                    : ಜೇಮ್ಸ್ ಲೋಬೊ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್                : ಮಾರ್ಕ್ ಡಿ’ಸೋಜ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ                : ಎವ್ಜಿನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ
ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ            : ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ
ಖಜನ್ದಾರ್                 : ಮೌರಿಸ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್
ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ            : ಲೊರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ನಿಕÀಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್        : ರಿಚಾರ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ
ಸ್ತ್ರೀಹಿತ ಸಂಚಾಲಕಿ            : ಸೆವ್ರಿನ್ ಲೋಬೊ
ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಚಾಲಕ್        : ಬರ್ಟನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ
ಸಮುದಾಯ್  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಚಾಲಕ್ : ಮೇಕ್ಷಿಂ ಪಿಂಟೊ
ನಿರ್ದೇಶಕ್                : ಮಾ.ಬಾ. ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ

Home | Parish | News | Sitemap| Contact

Copyright ©2015 www.kiremchurch.com. Powered by eCreators

Contact Us

Our Lady of Remedies Church
Kirem,
Aikala Post 574141 
Mobile : 9663103994