ಅಧ್ಯಕ್ಷ್                 : ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ’ಕೊಸ್ತಾ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್                : ಪ್ರೀತಿ ಮಥಾಯಸ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ                : ನಿರ್ಮಲ ಡಿ’ಸೋಜ
ಖಜನ್ದಾರ್                : ವಿಲ್ಘ್ರಿನಾ ಲೋಬೊ
ನಿರ್ದೇಶಕ್                : ಮಾ.ಬಾ. ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ

Home | Parish | News | Sitemap| Contact

Copyright ©2015 www.kiremchurch.com. Powered by eCreators

Contact Us

Our Lady of Remedies Church
Kirem,
Aikala Post 574141 
Mobile : 9663103994