ಅಧ್ಯಕ್ಷ್                    : ಪ್ಲಾವಿಯಾ ಮೇರಿ ಸುವಾರಿಸ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ                : ಎವ್ಜಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್                : ವಿನ್ನಿ ಡಿ’ಸೋಜ
ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ            : ಲವೀನಾ ಪಿರೇರಾ
ಖಜನ್ದಾರ್                : ಸೆವ್ರಿನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ
ವಾರಾಡ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತಿನಿದಿ        ü    : ವೆರೊನಿಕಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ನಿರ್ದೆಶಕ್                 : ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ

Home | Parish | News | Sitemap| Contact

Copyright ©2015 www.kiremchurch.com. Powered by eCreators

Contact Us

Our Lady of Remedies Church
Kirem,
Aikala Post 574141 
Mobile : 9663103994